Algemene informatie

Voorzitter:                  
Secretaris:                  Anja Beckmans
Penningmeester:          Beeuwe Rozema

Bestuurslid:                 Henk van Eeken

correspondentieadres:  Prins Hendrikstraat 10, 6981 GB Doesburg

info@babeldoesburg.nl
K.v.K. :                         09180053
ABN-AMRO:                  NL 64 ABNA 041.97.18.214

Wij willen mensen vinden die...

Wij zijn van de stichting Babel. We zijn een drietal enthousiastelingen die met heel veel plezier proberen om de doelstelling van onze stichting gestalte te geven. Via onze stichting willen we Bijbelverhalen Anders Belichten. De naam van de stichting is een samenvoeging van de eerste letters van deze doelstelling. Bovendien is het ook een aardige en andere toevoeging aan het bekende Bijbelverhaal over de toren van Babel: Het proces van samenwerken is net zo belangrijk zijn als het eindresultaat.

We willen de verhalen uit de Bijbel graag op een andere wijze belichten. Dat kan door middel van musicals, muziek, een kerstwandeltocht langs het kerstverhaal, of een avond voor mensen die kerst buiten de kerk willen vieren. 

We willen deze verhalen graag vertellen zonder dat we daarvoor verbonden zijn aan een kerkelijk instituut. Niet omdat we daar niet graag mee samenwerken, maar omdat we onze verhalen vanuit een Christelijke inspiratie, onafhankelijk willen vertellen.

Stichting Babel probeert te inspireren en te faciliteren. Daarbij ondersteunen wij mensen met raad en daad om Bijbelverhalen samen, veelal gedurende een langere periode te beleven. Te denken valt hierbij aan de organisatie van musicals, zoals in het verleden de musicals Mozes, Jacob, Esther en Ruth. Hier trekken mensen een seizoen lang met elkaar, het verhaal en de muziek op.

We zitten bomvol inspirerende ideeën. Niet alleen rondom een nieuwe musical, maar ook om andere vormen te vinden waarop we Bijbelverhalen anders kunnen belichten, om het vaag te houden: “iets met creativiteit en beleving”.  

Op dit moment zijn we met drie personen actief binnen onze stichting. Graag willen we dit aantal uitbreiden naar vijf personen. Naast het mee- en uitdenken van ideeën (iets wat we graag informeel houden) vragen we om inzet rondom projecten. Het aantal projecten beperken we over het algemeen tot 1 a 2 per jaar. Dit is mede afhankelijk van de omvang van een project.

Voor een project willen we de initiator zijn. Niet de uitvoerder. Daartoe enthousiasmeren we anderen . Al doen we daar zelf wellicht ook aan mee.

Onze website geeft een goed beeld van wat we doen en wie we willen inspireren: www.babeldoesburg.nl

Wil je wat meer weten over ons en onze achtergronden en lijkt het je leuk om hieraan mee te denken en te doen, neem dan contact met ons op. Dat kan via ons secretariaat:

Anja Beckmans,  6981 GB Doesburg, tel.: (0313)476427

De oprichting:

Op maandagmiddag 25 februari 2008 is deze nieuwe Doesburgse Stichting in het leven geroepen.

Stichting Babel Doesburg. 

Babel is een samenvoeging van de eerste letters van de woorden;

B(ijbelverhalen) a(nders) bel(icht)

Bovendien kan het bijbelverhaal over de bouw van de toren van Babel een aardige betekenis toegedicht worden: het proces van samenwerken kan minstens zo belangrijk zijn, als het resultaat.

Het streven van stichting Babel is dat zowel het proces samen op weg naar de musical, als het resultaat van de musical goed van kwaliteit zijn. Onder toezicht van notaris van den Heuvel hebben de drie oprichters hun handtekening gezet onder de statuten van de nieuwe stichting. Zij vormen tevens met z’n drieën het dagelijks bestuur.

Gertjan van de Hoeven, Anja Beckmans en Anneke Bokslag kwamen tot dit initiatief om de organisatie en de financiën van evenementen zoals de musical Mozes, inzichtelijk vast te leggen. Sluipenderwijs is het gewoonte geworden dat eens in de ongeveer drie jaar initiatief wordt ondernomen om een winterseizoen lang toe te werken naar de uitvoering van een musical. Die musical wordt ingestudeerd door bijna honderd mensen van verschillende kerkgenootschappen. De oprichters willen graag zaken vastleggen en waarborgen voor de toekomst van de samenwerking tussen alle mensen die hieraan mee willen doen.

Deze stichting stelt zich ten doel om deze voorstellingen te ondersteunen op financieel, organisatorisch en artistiek gebied. De musical Mozes was de vierde musical die werd uitgevoerd op deze wijze in Doesburg, maar deze keer voor het eerst onder verantwoordelijkheid van de stichting Babel.

Wat ging er vooraf aan de oprichting van de Stichting Babel?

Ester

In 1996 was er tijdelijk geen predikant verbonden aan de Hervormd Gereformeerde Kerkgemeenschap in Doesburg (HGKD). Ds. Christa Klaver van de buurgemeente Angerlo-Beinum nam toen het initiatief om met beide gemeentes samen een "winterlang-project" op te starten om als gemeente binding met elkaar te blijven houden, ook zonder eigen predikant als constante factor. Dat project werd de musical ESTER. 
Ruim honderd deelnemers oefenden wekelijks onder regie van Evert Jansen en Elly van Etten en de muzikale leiding van Esther ter Steeg – Pelgrom om in april 1997 een fantastische musical neer te zetten.
Hoofdrollen voor Harold Jansen en Linda Duindam als Ahasveros en Ester.
Het koor werd afwisselend begeleid door een gelegenheidsorkest en de soundmix-cd.
Het geheel werd georganiseerd onder leiding en vlag van de HGKD en Hervormde Gemeente Angerlo-Beinum.

Jakob

Na een paar jaar begon het bij vele ESTER-gangers te kriebelen: doen we nog eens zo’n geweldig project? Inmiddels was de kerkgemeenschap allang voorzien van herderlijk bestuur en de “nieuwe” dominee Richard Huyzer pikte de signalen al snel op en werd voorzitter van de nieuwe stuurgroep voor de musical JAKOB. 
Ook deze keer waren we met zo’n honderd deelnemers. Velen van hen speelden ook in ESTER, maar er deden ook nieuwe mensen mee. Wegens persoonlijke omstandigheden was er wisseling van de wacht, zowel voor de regie als de muzikale leiding. Twee deelnemers van ESTER namen het roer over: Anneke Bokslag de regie en Anja Beckmans de muzikale leiding, ondersteund door Roelof Smedes. Na een fijne winter stond JAKOB in april 2002 op de planken, of beter nog: in het zand.
Om het zicht op de spelvloer te verbeteren werd voor de uitvoeringen een tribune gehuurd en in de kerk opgesteld. Wat bleek dat een geweldig goede oplossing! Iedere bezoeker kon het hele stuk prima zien en horen; ook de koorleden zaten eerste rang!
Al met al maar goed dat alle voorstellingen uitverkocht waren, anders was het allemaal niet te betalen geweest!
Hoofdrol was deze keer voor Richard Spanjer als Jakob.
Bij bijna de helft van de liederen werd het koor begeleid door het gelegenheidsorkest o.l.v. Femke Rietjens, m.m.v. Reinoud Egberts, cantororganist van de HGKD op piano. De rest van de liederen werd live gezongen met de soundmix-cd.
Ook deze musical werd gefaciliteerd door de HGKD.

Jozef

Al na drie jaar volgde de volgende musical: JOZEF. Qua verhaallijn nogal anders van opzet, veel solozang en volledige scènes die zich niet in Bijbelse tijden afspeelden. 
Mede door akoestische argumenten is er contact gezocht met de Raad van Kerken en daarmee ook met de Rooms Katholieke Kerk Doesburg, waar de uitvoeringen in april 2005 plaatsvonden. De grootste winst die dit contact met zich meebracht was de groei in deelname door mensen, aangesloten bij een andere kerkgemeenschap dan de HGKD, of mensen die niet bij een kerkgemeenschap zijn aangesloten. Wat een prima samenwerking tussen verschillende religies, met respect voor elkaar! Het geheel werd onder auspiciën van de Raad van Kerken georganiseerd. Regie en muziek bleef in handen van Anneke Bokslag en Anja Beckmans.
De piano werd deze keer bespeeld door Ernst Boesveld, die daarmee ook de leiding van het combo op zich nam. Het was door zijn gedrevenheid en kunde dat het combo de gehele muzikale begeleiding van het koor op zich nam. De soundmix-cd ging af via de zijdeur.
Hoofdrol in de musical JOZEF was eigenlijk Jozef zelf, maar omdat de musical zich afspeelt in de dagen ná zijn dood, was de rol weggelegd voor Dina, zijn treurende zus, gespeeld door Fenny Zomer.

Mozes

En toen kwam de zomer van 2007… Tijdens de boodschappen sprak men elkaar aan: "Gaan we weer een musical doen?" De geruchten bleven rondzingen en Anneke Bokslag en Anja Beckmans vroegen Gertjan van den Hoeven om samen een driemanschap te vormen om als stuurgroep de musical MOZES te gaan organiseren. Gertjan was direct enthousiast en nam met name de organisatorische kant onder zijn hoede, waaronder ook de sponsoring. Door ervaring gegroeid kregen de dames meerdere goede ideeën, die helaas geld kosten. Gertjan vond diverse sponsoren in principe bereid om bij te dragen, maar dat gaat allemaal veel gemakkelijker onder de vleugels van een stichting. Na rijp beraad hebben de drie musicaltiers de Stichting BABEL opgericht: Bijbelverhalen Anders BELicht. MOZES is dus feitelijk de eerste musical onder facilitair management van de stichting, echter gestoeld op ervaring van alle voorgaande musicals.

Ruth

De musical Ruth is van start gegaan in september 2010. Deze musical is gemaakt en uitgegeven door "Stichting Creeer 't Samen" uit Ede. Voor het eerst oefenden we in een ruimte aan De Linie. We hebben de mogelijkheid onderzocht en langere tijd overwogen, om de uitvoeringen in De Loods bij de Turfhaven te houden. We verwachtten een te hoge tijdsinvestering van iedereen die meedeed, dat we besloten om toch weer voor de vertrouwde Grote- of Martinikerk te kiezen. Wat een zeer geslaagd idee bleek, was het voor alle bezoekers toegankelijke winkelhart van Betlehem. Voorafgaand aan de uitvoering en in de pauze kon men in het decor echte boodschappen doen. Winkeliers uit Doesburg hadden daar hun waar uitgestald en deden goede zaken. Het koren, dat elke avond weer opnieuw omgehaald kon worden was een mooi idee, met een bijzonder effect. Veel tieners hebben aan deze musical deelgenomen, waardoor we veel scènes voor de pauze moesten zien te oefenen. De tieners gingen in de pauze naar huis. Tijdens deze musical ging voor de organisatie alles anders dan in de voorgaande musicals. De drie uitvoeringen in april 2011, waren een groot succes, waardoor we op weer een bijzonder seizoen kunenn terugkijken.